agrinio365.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το Δημόσιο βγάζει στο σφυρί τα κατασχεμένα κοσμήματα και έργα τέχνης μέχρι βίλες και κότερα

Κοινοποίηση

Ολα όσα έχουν κατασχέσει το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ και η Οικονομική Αστυνομία θα εκτιμηθούν και θα αξιοποιηθούν – Αξιοποιείται ο «θησαυρός» των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων

Στο σφυρί βγαίνουν κατασχεμένα κότερα, ακίνητα και αυτοκίνητα του υπόκοσμου! Πρόκειται για έναν «θησαυρό» δεσμευμένων και ξεχασμένων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται αραχνιασμένα σε κάποια υπόστεγα ή αποθήκες, για τα οποία καταβάλλονται σημαντικά ποσά ως φύλαχτρα!

Το Δημόσιο ετοιμάζεται να αξιοποιήσει τη «λεία» των κατασχεμένων – από κοσμήματα και πανάκριβα έργα τέχνης, βίλες και σφραγισμένα ακίνητα μέχρι κότερα. Ολα όσα έχουν κατασχέσει το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ και η Οικονομική Αστυνομία και είναι κλειδαμπαρωμένα θα εκτιμηθούν και θα αξιοποιηθούν.

Ο νόμος για τη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων ενεργοποιείται σύντομα και το πρώτο βήμα είναι να συσταθεί φορέας γι’ αυτό. Στη συνέχεια, το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης προβλέπει την εκμίσθωση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας που έχει δεσμευτεί και προέρχεται από εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, κλοπή, ληστεία, πλαστογραφία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, χρηματιστηριακά αδικήματα. Αρμοδιότητες, εκτός από τον φορέα διαχείρισης, θα έχει και η ΕΤΑΔ που θα μπορεί να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα ακίνητα αποκλειστικά μέσω της εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης τους έναντι ανταλλάγματος, ενώ αποκλείεται η εκποίησή τους. Πρακτικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων θα συμβούν τα εξής:

Κεντρικός έλεγχος: Οι διαδικασίες ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων περνάνε στον φορέα διαχείρισης μέσω της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μητρώου, του Κεντρικού Μητρώου Διαχείρισης Δεσμευμένων, Κατασχεμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου.

Μετρητά: Τα χρήματα, το περιεχόμενο των θυρίδων και οι τίτλοι που δεσμεύονται μεταφέρονται σε δεσμευμένο έντοκο καταθετικό λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κινητά περιουσιακά στοιχεία άνω των 300.000 ευρώ: Ο φορέας διαχείρισης θα μπορεί να εκποιεί ή να διαθέτει δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας. Στα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται χερσαία, πλωτά ή εναέρια μέσα, έργα τέχνης, άυλοι τίτλοι ή αντικείμενα που αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την τέλεση ποινικών αδικημάτων ή χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα για τη διάπραξη αυτών και εν όψει πιθανής δήμευσής τους. Ως κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης οικονομικής αξίας θεωρούνται αυτά των οποίων η εκτιμηθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η εκποίηση διενεργείται μόνο εάν επιτευχθεί πλειστηρίασμα ίσο ή μεγαλύτερο του 85% της εκτιμηθείσας αξίας. Αν δεν επιτευχθεί πλειστηρίασμα τουλάχιστον ίσο με το 85% της αξίας ύστερα από 3 δημοπρασίες, είναι δυνατή η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων με αναπροσαρμογή του κατώτατου τιμήματος.

Αξιοποίηση δεσμευμένων ακινήτων: Η διαχείριση των δεσμευμένων ακινήτων γίνεται από τον φορέα διαχείρισης. Για κάθε δεσμευμένο ή κατασχεμένο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο συντάσσεται έκθεση εκτίμησης αξίας. Η διαχείριση δύναται να περιλαμβάνει εκμίσθωση του ακινήτου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους με αντάλλαγμα για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού. Η εκποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιδιοκτήτη, εφόσον τα στοιχεία του είναι γνωστά, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Δεν διατάσσεται η άρση της δέσμευσης ή της κατάσχεσης αυτών μετά από την πάροδο διαστήματος έξι μηνών από τη διενέργεια αυτής.

Διαπιστώνεται ότι η φύλαξη καθίσταται οικονομικά ασύμφορη ή ιδιαιτέρως δαπανηρή ή υφίσταται κίνδυνος για τη μείωση ή την απώλεια της οικονομικής τους αξίας λόγω αχρησίας, των συνθηκών φύλαξης ή άλλων κινδύνων.
Η εκμίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης διαρκούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δέσμευση ή κατάσχεση του ακινήτου και λήγουν με την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή και νωρίτερα. Αν το ακίνητο κατά τον χρόνο της δέσμευσης ή κατάσχεσης είναι μισθωμένο από τον ιδιοκτήτη του σε τρίτους, η μίσθωση διατηρείται και το μίσθωμα κατατίθεται στον υπολογαριασμό του δικαιούχου.

Τα δεσμευμένα κινητά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατίθενται είτε δωρεάν, είτε έναντι ανταλλάγματος σε φορείς του δημόσιου τομέα, Σώματα Ασφαλείας, οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και κοινωφελείς φορείς για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους.

Πήγη:www.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δ. Παπαστεργίου: Δεν ψηφιοποιούμε απλά, αλλά καταργούμε τη γραφειοκρατία

Δελτίο Τύπου για την Ακουστική Ικανότητα στο Δήμο Αγρινίου

Διάθεση κλιματιζόμενου χώρου στο ΚΑΠΗ Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου